KĀPA 2021
ORIENTĒŠANĀS
TRĪSDIENAS

Starta protokols
Sacensību buklets
Kopvērtējums, overall

Plānotie COVID-19 DROŠĪBAS pasākumi Kāpa 2021 sacensībās

 • Kāpa 2021 sacensībās tiks ievēroti Latvijas Orientēšanās federācijas Noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai orientēšanās/rogaininga treniņos (COVID-19 DROŠĪBAS PROTOKOLS)
 • Dalībnieku apbalvošana notiks sacensību centrā norobežotā teritorijā (apbalvošanas zonā) atbilstoši nosacījumiem pasākumu rīkošanai, kas uzskaitīti 2020. gada 9. jūnijā Ministru kabineta noteikumos Nr. 360. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)
  • Apbalvošanas zona tiks sadalīta 2 daļās – “zaļajā” un “dzeltenajā”
   • drošā – zaļā (personām ir jāatbilst noteikumu 38.27 punktā uzskaitītajiem kritērijiem) tikai vakcinētajiem vai pārslimojušajiem.
   • daļēji drošā – dzeltenā (personām ir jāatbilst noteikumu 38.34 punktā uzskaitītajiem kritērijiem) vakcinētajiem, pārslimojušajiem, testētajiem, un dalībniekiem ar bērniem līdz 12 gadu vecumam*. Dzeltenajā zonā apbalvošanas pasākuma laikā katrs ieņem vietu teritorijā vismaz 2 metru attālumā no citām mājsaimniecībām
  • Katram apbalvošanas pasākuma apmeklētājam ir atbildīgi jāņem vērā COVID-19 DROŠĪBAS nosacījumi un apbalvošanas pasākuma organizatoriem būs iespējams pārliecināties, vai visiem apbalvošanas pasākuma apmeklētājiem ir derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts.
  • Sacensību dalībnieki, kuri nevarēs ierasties apbalvošanas zonā, balvas varēs saņemt nākošās dienas finiša zonā un tie kas netiks uz kopvērtējuma apbalvošanu, balvu varēs saņemt sazinoties ar Kāpa 2021 organizatoriem nedēļas laikā pēc sacensībām
 • Dalībnieku uzņemšanas nosacījumi telšu pilsētiņā
  • Teltis varēs būvēt norādītajos laukumos, kur katrā būs iespējams atrasties līdz 50 cilvēkiem, kas pārstāv vienu klubu, mājsaimniecību, vai citu draugu kopu.
  • Katra grupa būs atbildīga par drošības pasākumu kopumu Covid-19 ierobežošanai atbilstoši nosacījumiem “Pulcēšanās privātos pasākumos” - ievērojot 2 metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus).
 • Atbildīgais par COVID-19 DROŠĪBAS pasākumiem – sacensību Kāpa 2021 direktors Indulis Peilāns, tel. 29494087

PAPILDUS INFORMĀCIJAI

Valsts apmaksāts Covid-19 tests, ja nav simptomu

Lai nodrošinātu digitālo Covid-19 sertifikātu personām, kuras nav vakcinējušās vai pēdējā pusgada laikā izslimojušas koronavīrusa slimību, ir noteikts pārejas periods, kurā valsts apmaksās Covid-19 testu arī situācijās, ka cilvēkam nav saslimšanas simptomu (Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 38.17 punkts):

 • pieaugušajiem Covid-19 testu apmaksā līdz šā gada 1. augustam;
 • bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 testu apmaksā līdz šā gada 1. septembrim.

Analīžu nodošanas vietas, kā arī informāciju par katru no tām iespējams aplūkot interaktīvā kartē: “COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā”.

Pieteikties Covid-19 testam var vispārējā kārtībā:

 • zvanot uz tālruni 8303;
 • elektroniski, izmantojot Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas e-pierakstu;
 • vēršoties konkrētajā laboratorijā.

1. BIĻETENS

KĀPA 2021
XXXIV ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS
30.7.-1.8.2021. Ludzas novads
Sacensību centrs "Porkaļos", Pildas pag. Ludzas novads
31.7.2021 - IOF elites ranga sacensības vidējā distancē(WRE)
Organizē: OK Kāpa sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un LOF

SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīs dienu individuālās sacensības

30.jūlijs plkst. 14:00 starts saīsinātā garajā distancē viesu nama "Kazupes" apkārtnē

30.jūlijs plkst. 16:00 - 20:00 Starts PreO distancē "Porkaļos"

30.jūlijs plkst. 20:00 Latvijas Kausa un Filmu konkursa apbalvošana

31.jūlijs plkst. 10:30 starts vidējā distancē "Porkaļu" apkārtnē (M21E un W21E- WRE)

31.jūlijs plkst. 18:00 Kāpas sprints - Ludzas pilsētā

31.jūlijs plkst. 18:00 - 20:00 Starts PreO distancē Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa iela 4

1.augusts plkst. 10:00 garā distance "Porkaļu" apkārtnē

1.augusts plkst. 9:00 - 12:00 Starts TempO distancē "Porkaļu" apkārtnē

APVIDUS

Apvidus izvietots starp daudziem dažāda izmēra un formas ezeriem 80% priežu mežs dažādos vecumos, arī jaunaudzes. Caurejamība dažāda, bet maz apvidus, kur pēc mežu kopšanas darbiem būtu jālieto OS karšu simbols Nr407. Reljefs piesātināts ar dažādām vidēji lielām reljefa formām.

Karšu mērogs visām dienām 1:10000 vai 1:7500 (MW65 un vecākiem - 1:7500), Augstumlīknes visās dienās ik pēc 5m

Sprinta sacensībās kartes mērogs 1:4 000, augstumlīknes ik pēc 2 m

KAPA 2021 AREA MAP
KAPA 2021 AREA MAP
KAPA 2021 AREA MAP

AIZLIEGTĀ ZONA

KAPA 2021 EMBARGOED AREA

APVIDUS KARTE

KAPA 2021 AREA MAP

KAPA 2021 AREA MAP

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident. Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). DIR grupām 2 EUR par dienu. Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība.

Finiša rajonā iespējams izmēģināt atzīmēšanos ar SPORTident.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Sacensību dalībnieki paši atbild par savu fizisko sagatavotību un spējām veikt atbilstošu distanci un veselības stāvokli. (2.sacensību diena - vidējā distance)

vīrieši km sievietes km dzimš. g
M21E6,0 - 13,0 W21E5,0 - 8,5 - 2000
M8*1,5 - 2,5 W8*1,5 - 2,5 2013 -
M10*1,5 - 2,5 W10*1,5 - 2,5 2011 -
M12*2,0 - 2,8 W12*2,0 - 2,8 2009 -
M122,5 - 2,8 W122,0 - 2,5 2009 -
M14L4,0 - 5,0 W14L3,0 - 4,0 2007 -
M14**3,0 W14**2,0 - 2,5 2007 -
M16L5,0 - 6,0 W16L3,5 - 4,5 2005 -
M16**4,5 - 5,0 W16**3,0 - 4,0 2005 -
M186,5 - 7,5 W184,5 - 5,0 2003 -
M207,5 - 9,0 W205,0 - 5,5 2001 -
M21L7,5 - 9,0 W21L5,0 - 6,0 - 2000
M21S5,5 - 6,5 W21S3,5 - 4,5 - 2000
M21 vieglā**4,0 - 5,0 W21 vieglā**3,5 - 2000
M35L7,5 - 9,0 W35L5,0 - 1986
M35S5,0 - 6,0 W35S4,0 - 1986
M40L6,5 - 8,0 W40L4,5 - 5,0 - 1981
M40S5,0 - 6,0 W40S3,5 - 4,0 - 1981
M45L5,5 - 6,5 W45L4,5 - 5,0 - 1976
M45S4,5 - 5,5 W45S3,5 - 4,0 - 1976
M50L6,0 - 7,0 W50L4,5 - 5,0 - 1971
M50S4,5 - 5,5 W50S3,5 - 4,0 - 1971
M555,0 W554,5 - 1966
M604,5 W604,0 - 1961
M654,5 W653,5 - 1956
M704,5 W703,5 - 1951
M753,5 W753,0 - 1946
M803,2 W802,8 - 1941


Atklātās grupas DIR 1** 2,0 - 2,5 km
DIR 2 4,0 - 4,5 km
DIR 3** 5,5 - 6,0 km
DIR 4 7,0 - 7,5 km
OPEN-100 100 kg un vairāk 4,5 km

Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas M85, W85 (ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M21 vieglā**, W21 vieglā** (šajās iesācēju grupās iespējams startēt arī jauniešiem, kas dzimuši 2004.gadā un agrāk, maksājot dalībnieka atbilstošās vecuma grupas dalības maksu)

Atklātajās grupās DIR 1 - DIR 4 (pieteikšanās uz vietas) dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni - tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā. Kontrollaiks katrai distancei 120 min

W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* – marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar SPORTident, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8* un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Dalībnieki, kas vismaz vienu no dienām ir skrējuši vecāku pavadībā tiek iekļauti atsevišķās grupās "W8* ar vecākiem" un "M8* ar vecākiem". Grupās M8* un W8* jaunajiem skrējējiem netiek piešķira diskvalifikācija - par nepareizu/trūkstošu atzīmi dalībnieku laikam tiek pieskaitītas 60 minūtes. Tas rezultātos šos dalībniekus ierindo aiz tiem, kas atzīmējušies pareizi. Grupām W8*, M8*, W10*, M10* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).

Bērni līdz 6 gadu vecumam ieskaitot veiks individuālo treniņu distances.

Pieņemtie apzīmējumi:
 • * - marķētā distance
 • ** - tehniski vieglas distances
 • S - īsā distance
 • L - garā distance
 • vieglā - vieglā distance

APBALVOŠANA

Dienu uzvarētāji saņem balvas. M21E un W21E grupās kopvērtējumā apbalvo 1. –6. vietu ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 3.jūlijā sacensību centrā.

Sacensību noslēgumā – dalībnieku numuru loterija.

Kolektīvās balvas. Tās saņems spēcīgākie orientēšanās klubi un ģimenes. Šajos vērtējumos katra dalībnieka vērtējums tiek mērīts pēc punktu sistēmas. Punkti katram kolektīva dalībniekam tiek aprēķināti dalot 1.vietas uzvarētāja laiku ar attiecīgā dalībnieka laiku. 1.vietas ieguvējs saņem 1000 punktus. Piemēram, ja dalībnieks veicis distanci divreiz lēnāk kā grupas uzvarētājs, viņš saņem 500 punktus. Rezultāti no grupām M/W8* ar vecākiem kā arī M/W21 vieglā** tiek reizināti ar koeficientu 0,5. Rezultāti no DIR grupām netiek iekļauti šajos vērtējumos.

SERVISS

Sacensību laikā nodrošināsim:

 • Rezultātus tiešsaistē - http://live.kapa.lv
 • Mazuļu aprūpi, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros (no 2 gadu vecuma).
 • Siltās dušas dienu centros
 • Bufetes sacensību centrā
 • Telšu pilsētiņu
 • Sacensību centrā elektrība būs būs pieejama tikai mobilo telefonu uzlādēšanai.

KAPA 2021 Competition center

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 3 termiņi (Cena par visām trīs dienām / Cena par dienu):

  līdz 2021. gada 12.jūlijam no 13.jūlija līdz 21.jūlijam
MW 8-10 7 EUR / 3 EUR 9 EUR / 4 EUR
MW12-14 12 EUR / 5 EUR 14 EUR / 6 EUR
MW16-20 18 EUR / 7 EUR 22 EUR / 9 EUR
MW21 vieglā 35 EUR / 14 EUR 35 EUR / 14 EUR
MW60 u.v. 22 EUR / 9 EUR 28 EUR / 11 EUR
Pārējiem 35 EUR / 14 EUR 45 EUR / 18 EUR
OPEN 100 dalības maksa pēc vecuma grupas

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.

Piesakoties pēc 21.jūlija, dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu + 7 EUR, ja ir vakances.

Līdz 1.jūnijam pieteikušajiem dalībniekiem ir iespēja atsaukt startu, dalības maksa tiek atgriezta, no 2021.gada 2.jūnija pieteikušajiem un nestartējošiem dalības maksa netiek atgriezta.

 • Online pieteikšanās (pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
 • Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši (startē grupās MW8 līdz MW18), 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu. (Atlaide pienākas bērniem <=18 gadiem, tēvam un mātei)
 • DIR 1 - DIR 4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā. Jauniešiem līdz MW20 - 7,00 EUR par dienu, MW60 un vecākiem - 9,00 EUR par dienu, pārējiem - 14,00 EUR par dienu.
 • Vieglās automašīnas caurlaide - 3,00 EUR (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
 • Autobusa caurlaide - 7,00 EUR. Mikroautobusa (līdz 10 pers.) - 4,00 EUR

Norēķinu konts:
Biedrība, Orientēšanās klubs "KĀPA"
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša ielā 24-7, Carnikava, LV–2163

A/S "SWEDBANK"
LV93HABA0551032772606
S.W.I.F.T. HABALV22

Atbalstītāji